Taiwan – YiYi – KL

Taiwan – YiYi – KL
台湾缓交妹 – 台湾酒店妹 – 吉隆坡缓交妹
Taiwan - YiYi - KL

Taiwan – YiYi – KL

Name : YiYi 伊一
Age : 24yo
Body : 34C-24-34 | 160cm | 50kg
Country : Taiwan 台湾
Venue : Petaling Jaya
Service : B2B, BBBJ, FJ
Incall / 门店 : RM330 1 session 45minutes 1炮 45分钟
Outcall / 外卖 : RM900 2 session 90minutes 2炮 90分钟 ( Free Transport / 送车费 )

Leave a Reply